Chorvátsko ubytovanie, on-line rezervácia ubytovania v ChorvátskuAko rezervovať

  • Ubytovaciu jednotku, ktorá bude najviac vyhovovať Vašim požiadavkám a potrebám môžete vybrať samostatne, s využitím jednej z ponúknutých možností vyhľadávania na našich stránkach.

  • Kliknutím na vybranú ubytovaciu jednotku (objekt) sa Vám zobrazia detailné informácie o ubytovacej jednotke. Už priamo tu máte možnosť rezervovať kliknutím na „Kalkulácia/Rezervácia“.

  • Po konečnom výbere ubytovania je potrebné kliknúť na vybraný apartmán/izbu (príklad označenia apartmánu: AS-0000-f (2+2)) a tu už rezervujete priamo v časti „Kalkulácia/Rezervácia“ a následne vyplniť a potvrdiť jednoduchý rezervačný formulár, ktorý pozostáva z 3 až 4 častí podľa typu ubytovania a jeho vyplnenie Vám zaberie cca. 3 minúty. Aby bolo vôbec možné korektné spracovanie Vašej požiadavky, je dôležité, aby ste do vyznačených políčok uviedli všetky informácie, ktoré sa od Vás pri rezervácii požadujú.

  • Po odoslaní formulára o rezervácii bola Vaša požiadavka prijatá do nášho rezervačného systému a o jej vybavení a ďalších krokoch Vás budeme informovať v najkratšom možnom čase, štandardne do 24 hodín (víkendy sa do tejto doby nezarátavajú).

  • V prípade, že obdržíte informáciu, že požiadavka o rezerváciu je možná (uvedená ubytovacia jednotka je voľná), zašleme Vám e-mailom potvrdenie o dostupnosti a výzvu k platbe rezervačného poplatku s celkovou kalkuláciou rezervácie a s jasne naznačeným spôsobom a termínom úhrady.

  • Vaša rezervácia bude záväzná v prípade, že uhradíte rezervačný poplatok uvedeným spôsobom a v stanovenom termíne.


Spôsob platby

Pri rezervácii služieb na portáli www.ubytovaniechorvatsko.sk je záväzný nasledujúci spôsob platby:

Úhrada za rezerváciu sa môže vykonať bankovým prevodom, príp. vkladom v hotovosti na bankový účet prevádzkovateľa portálu www.ubytovaniechorvatsko.sk, cestovnej agentúry JURIĆ travel, s.r.o. v zmysle pokynov a v termíne uvedenom vo výzve k platbe.

Aby sa uskutočnená predbežná rezervácia potvrdila, klient hradí pri objednaní ubytovacích služieb rezervačný poplatok vo výške uvedenej vo výzve k platbe, zvyčajne do 50% z celkovej sumy rezervácie.

Za služby privátneho ubytovania, ktorého poskytovatelia nie sú platcami DPH, klient hradí rezervačný poplatok formou zálohy a zostatkovú sumu celkovej hodnoty objednávky klient uhrádza v deň príchodu, v hotovosti, priamo majiteľovi ubytovania.

Za služby privátneho ubytovania, ktorého poskytovatelia sú platcami DPH a za služby hotelového ubytovania, prenájom plavidla, prenájom majáka a rent-a-car sa platí rezervačný poplatok pri potvrdení rezervácie a zostatok najneskôr mesiac pred začiatkom čerpania zakúpenej služby.

V niektorých prípadoch (napr. pri rezervácii, ktorej celková hodnota neprekračuje 300 EUR alebo v prípade rezervácie klientmi, ktorí potrebujú víza pre vstup do Chorvátskej Republiky) je potrebné na potvrdenie rezervácie uhradiť 100 % celkovej sumy za rezerváciu.

S celkovou výškou akontácie a spôsobom úhrady zostatkovej sumy bude klient oboznámený v pri zaslaní výzvy k platbe.