Rady na dovolenku v ChorvátskuVstup do Chorvátska

Občania SR podobne ako občania ostatných štátov EÚ môžu cestovať od 1. júna 2004 s občianskym preukazom a do 90 dní bez víz. Aj turista sa musí prihlásiť na pobyt do 24 hodín od príchodu, čo môže urobiť hotel alebo súkromný ubytovateľ. Za nedodržanie je vysoká pokuta. Doklad o prihlásení si treba starostlivo uschovať, pretože je často požadovaný od pracovníkov hraničnej a cudzineckej polície pri odchode z krajiny. Pracovníci hraničnej a cudzineckej polície Chorvátskej republiky pri vstupe na územie Chorvátskej republiky požadujú od cudzincov aj preukázanie finančných prostriedkov 100,- EUR na osobu a deň pobytu. V prípade, že si cudzinec uhradil hotelové ubytovanie alebo cestuje s cestovnou kanceláriou je povinný preukázať 50,- EUR na osobu a deň, resp. potvrdenie z banky, cestovný šek, alebo medzinárodne platné kreditné karty, ktorými jednoznačne preukáže svoje finančné zabezpečenie. Motoristi musia mať pri sebe aj doklad o zaplatení poistenia automobilu (tzv. zelená karta).

Maximálne povolené rýchlosti v Chorvátsku

V obci: 50 km/h
Mimo obce: 90 km/h
Rýchlostné cesty: 110 km/h
Diaľnice: 130 km/h

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v Chorvátsku

1. januára: Nový rok
Veľkonočné sviatky:
1. mája: Sviatok práce, Turíce
22. júna: Deň boja proti fašizmu
25. júna: Deň štátnosti
5. augusta: Deň víťazstva
15. augusta: Deň Nanebovzatia Panny Márie
8. októbra: Deň nezávislosti (pracovný deň)
1. novembra: Sviatok všetkých svätých
25. a 26. decembra: Prvý a druhý sviatok vianočný

Zdravotná starostlivosť v Chorvátsku

Odporúča sa uzavrieť kompletné cestovné poistenie. Nevyhnutná zdravotná starostlivosť pri akútnom ochorení a úraze je bezplatná. Za ostatné lekárske služby sa platí. Výdavky za ďalšie ošetrenie sa platia, účty má preplatiť poisťovňa v SR. V súkromných zariadeniach sa platí za všetky služby. V nemocniciach je pohotovosť 24 h, zdravotné strediská sú vo všetkých strediskových obciach. Jednodňový pobyt v nemocnici stojí v priemere 150 eur. Ak je chorý poistený, náklady spojené s prevozom alebo prepustením z nemocnice znáša a zabezpečuje príslušná poisťovňa.

Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku

Adresa: Veleposlanstvo Slovačke Republike, Prilaz Gjure Deželica br. 10, 10000, Zagreb
Tel.: +385 1 4848941
Fax: +385 1 4848942
E-mail: slovak.emb@zg.t-com.hr
Veľvyslanec: Ján Báňas, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec.

Dôležité telefónne čísla v Chorvátsku:

Polícia:92
Hasiči:93
Záchranná služba:94
Informácie:112
Všeobecné informácie:981
Informácie o telefónnych číslach v Chorvátsku:988
Informácie o telefónnych číslach v zahraničí:902
Počasie a dopravné informácie:06 520 520
Chorvátsky automotoklub (HAK):01 4640 800

Žltý anjel - Tel: 987 Chorvátsky automotoklub (v prípade volania zo zahraničia alebo z mobilného telefónu: +3851987) Pracovná doba: 0-24 hod. Za poskytnuté služby úhrada v hotovosti alebo akreditívom automotoklubu krajiny, kde je vozidlo evidované.